Dl-dv 8:00 - 15:00

Dl    16:00 - 19:00

C/ Germana Victoria, 21

08551 Tona

93 812 47 62

evt@evt.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Viure el dia a dia

El desenvolupament global de les capacitats dels infants. La coordinació, la complicitat i la confiança amb la família. Fomentar l’adquisició d’hàbits, l’educació emocional i l’educació en valors, tot acompanyant-lo en la seva evolució cap a l’autonomia, per tal que se senti acollit i estimat.

El mestre afavoreix les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés amb un ritme propi.

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges.

El joc és quelcom inseparable a la mateixa naturalesa del nen. És l’activitat per excel·lència de la infància i per això pren un gran protagonisme, jugant el nen aprèn i posa les bases pel seu desenvolupament.

La pràctica psicomotriu ofereix a l’infant la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de l’expressió corporal i el moviment.

L’educació emocional i educació en valors que permet identificar i gestionar les pròpies emocions per afavorir una bona autoestima (alegria, por, tristesa, il·lusió, gelosia…), així com transmetre valors com l’amistat, el perdó, l’esforç, gratitud… Es treballa a través dels contes del material Vedruna DUNA i l’elaborat per l’Escola.

Eduquem en la creativitat i en la capacitat d’expressió en les seves diverses formes: musical i plàstica.

Amb l’aprenentatge de la lectoescriptura es treballa amb activitats diverses i adaptades als nens/es i als seus diferents ritmes d’aprenentatge. S’estimula el llenguatge per mitjà d’expressió oral, contes, jocs, teatre, etc.

Els racons de treball on cada nen i cada nena aprèn al seu ritme el llenguatge matemàtic i verbal, utilitzant material divers.

Als espais d’aprenentatge el joc és el protagonista. El joc és una de les activitats preferides pels nens/es a aquesta edat.

El joc proporciona beneficis indubtables en el desenvolupament i en el creixement de l’infant. A través del joc explora el seu entorn i les persones i els objectes que el rodegen; aprèn a coordinar les seves accions amb les de les altres persones; aprèn a planificar i a tenir en compte els mitjans que necessita per aconseguir un objectiu; s’aproxima i utilitza els objectes amb intencions diverses i en fantasia.

El joc proporciona, doncs beneficis en el desenvolupament i el creixement de les criatures, Jugant també es treballen actituds de col·laboració, respecte i d’integració.

S’afavoreix el coneixement de l’entorn social i natural per mitjà d’activitats d’observació, directe o indirecte, sortides, experimentació, manipulació, etc. Treball d’un projecte al 3r trimestre i de diferents unitats didàctiques la resta de curs en format digital.

L’anglès el treballem a partir de P-4 de manera lúdica, mitjançant cançons, jocs, etc. En “Robby Rabbit” a P-4 i en “Cheeky Monkey” a P-5 ajuden als nens i nenes a adquirir nou vocabulari tot jugant.

Fomentem l’ús de les noves tecnologies: L’etapa d’infantil disposa d’un espai propi dins del Moodle de l’escola on l’equip de va introduint el material digital que elabora i actualitza permanentment. Aquest material està a disposició de les famílies per tal de compartir l’evolució dels seus aprenentatges.

L’ordinador i les pissarres digitals ens ajuden en la nostra pràctica educativa, són una bona eina per adquirir nous coneixements.

Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i cooperativament. Permeten la comunicació i la participació de les famílies en les propostes de treball de l’escola dels seus fills (projectes, tasques de suport, activitats diverses, etc.)

L’utilització de “tablets” i iniciació a la robòtica utilitzant la “Beebot” i jugant amb les peces del Lego.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.