Plans Individualitzats

Informació general del web i els seus apartats per a la navegació.

Plans Individualitzats

PERFIL PÚBLIC

Menú

Link

Accions

Observacions

Home

index.php

Presentació

 

 

 

 

 

Informació

info.php

Informacions sobre el PI

 

 

 

 

 

Login

login.php

Validar-se

Control de pas

 

forgot.php

Oblit de contrasenya

 

 

 

 

 

Ajuda

faq.php

Informacions públiques

Possibilitats de navegació

 

 PERFIL ANUNCIANT (login)

Menú

Link

Accions

Observacions

Home

index.php

Presentació

 

 

 

 

 

Informació

info.php

Informacions sobre els PI

 

 

 

 

 

Notícies

anuncis.php

Veure notícies i anuncis

Usuaris fora dels PI

 

anunciadmin.php

Crear notícies i anuncis

Usuaris fora dels PI

 

edituser.php

Canviar dades de l’usuari

e-mail, contrasenya, usuari

 

 

 

 

Login

login.php

Validar-se

Control de pas

 

forgot.php

Oblit de contrasenya

 

 

 

 

 

Ajuda

faq.php

Informacions anunciants

Possibilitats de navegació

 

PERFIL PROFESSOR (login)

Menú

Link /profe/

Accions

Observacions

Home

index.php

Presentació

 

 

Link /profe/

Accions

Observacions

Home

index.php

Presentació

 

 

 

 

 

Plans  Ind.

profeadmin.php

Llistar plans Ind.

 

 

piadmin.php

Veure Pla Ind. Tutoritzat i àrees assignades.

Editar àrees del PI. Imprimir PI

 

 

Veure Pla Ind. àrees assignades pròpies.

Editar àrees pròpies del PI. Imprimir PI

 

piarees.php

Àrees del Pla Ind.

 

 

itemsa.php

Llistar ítems assignats a l’àrea assignada al PI

Afegir i treure ítems de l’àrea assignada.

 

itemsar.php

Avaluar ítems de l’àrea assignada

Editar observacions, valors numèrics i imprimir resultats de l’àrea.

 

 

 

 

Dades

index3.php

Llistat de dades

 

 

arees.php

Llista de les àrees del professor/a

Accés a à categories

 

cat.php

Llistar categories. Edició

Crear, editar à Ítems

 

Items.php

Llistar ítems categoria

Crear, editar, desactivar

 

edituser.php

Canviar dades de l’usuari

e-mail, contrasenya, usuari

 

 

 

 

Notícies

anuncis.php

Veure notícies i anuncis

 

 

anunciadmin.php

Crear i editar notícies i anuncis

Crear, editar, eliminar

 

 

 

 

Documentació

Docs.php

Informació Plans Ind.

Documents oficials

 

 

 

 

Registrar

registrar.php

Creació de nous usuaris

Contrasenya encriptada

 

 

Afegir usuaris professor/a

Caldrà validació Administrador

 

 

Afegir usuaris anunciants

Caldrà validació Administrador

 

 

 

 

Ajuda

faq.php

Llistat web

 

 

 

 

 

Logout

login.php

Validar-se

Control de pas

 

PERFIL ADMINISTRADOR (login)

Menú

Link /admin/

Accions

Observacions

Home

index.php

Presentació

 

 

 

 

 

Usuaris

admin.php

Administrar usuaris

Aprovar, activar, desactivar

 

 

Crear contrasenya

Enviar email

 

profe/profeadmin.php

Accés al professor o anunciador triat. PI

Obre una altra pestanya al navegador amb la sessió corresponent a l’usuari.

 

 

 

 

Alumnes

admin1.php

Administrar alumnes

Aprovar, activar, desactivar

 

 

Crear contrasenya

Enviar email

 

#

Accés de l’alumne/a triat/da. PI

Obre una altra finestra (sessió)

 

 

 

 

Dades

index3.php

Llistat de dades

 

 

acads.php

Llista anys acadèmics

Crear, editar, eliminar

 

nivells.php

Llistar nivells educatius

Crear, editar, eliminar

 

nivellsedu.php

Llistar nivells referencials

Crear, editar, eliminar

 

compet.php

Llistar competències bàsiques

Crear, editar, eliminar

 

arees.php

Llista de les àrees del professor/a

Accés a à categories

 

cat.php

Llistar categories. Edició

Crear, editar, eliminar. à Ítems

 

Items.php

Llis.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4F81BD 1.0pt;border-right:solid #4F81BD 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

Accés a à categories

 

cat.php

Llistar categories. Edició

Crear, editar, eliminar. à Ítems

 

Items.php

Llistar ítems categoria. Edició

Crear, editar, eliminar, desactivar

 

edituser.php

Canviar dades de l’usuari

e-mail, contrasenya, usuari

 

 

 

 

 

#

Llistar general d’ítems

 

 

adminarx.php

Llistat de projectes

Arxivar / desarxivar

 

files.php

Editar plantilles

Personalitzar programa

 

 

 

 

Plans  Ind.

profeadmin.php

Llistar plans Ind.

 

 

piadmin.php

Veure Pla Individualitzats i àrees assignades.

Editar àrees del PI. Imprimir PI

 

 

Veure Pla Ind. àrees assignades

Editar àrees assignades del PI. Imprimir PI

 

piarees.php

Àrees del Pla Ind.

 

 

itemsa.php

Llistar ítems assignats a l’àrea assignada al PI

Afegir i treure ítems de l’àrea assignada.

 

itemsar.php

Avaluar ítems de l’àrea assignada

Editar observacions, valors numèrics i imprimir resultats de l’àrea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies

anuncis.php

Veure notícies i anuncis

 

 

anunciadmin.php

Crear i editar notícies i anuncis

Crear, editar, eliminar

 

 

 

 

Documentació

docs.php

Informació Plans Ind.

Documents oficials

 

 

 

 

Registrar

registrar.php

Creació de nous usuaris

Contrasenya encriptada

 

 

Afegir usuaris professor/a

Caldrà validació Administrador

 

 

Afegir usuaris anunciants

Caldrà validació Administrador

 

 

 

 

Ajuda

faq.php

Llistat web

 

 

 

 

 

Logout

login.php

Validar-se

Control de pas

 

 

 

 

 


Home | Plans Individualitzats | Login
Copyright Pep Rifà 2011 © Plans Individualitzats - All Rights Reserved

Home | Plans Individualitzats | Login
Copyright Pep Rifà 2011 © Plans Individualitzats - All Rights Reserved