Plans Individualitzats

Aquest és un programa per a la confecció i gestió dels Plans Individualitzats.

Inicialment està pensat per a Educació Secundària Obligatòria però pot perfectament funcionar en altres etapes.

Perfis d'usuari

 1. Administrador. Control total.
  1. Creació, edició, aprovació i desactivació d'usuaris.
  2. Entrada i edició de dades.
  3. Crear projectes de Plans Individualitzats.
  4. Editar i gestionar Plans Individualitzats
  5. Crear anuncis i editar-los tots.

 2. Professor/a
  1. Control sobre les àrees pròpies assignades dels Plans Individualitzats.
  2. Control de totes les àrees assignades als Plans Individualitzats que n'és tutor.
  3. Edició d'infomació de les seves àrea, crear categories i ítems.
  4. Crear anuncis i editar els seus propis.
  5. Canviar el propi usuari, email i contrasenya.
  6. Cerar nous usuaris.

 3. Anunciador
  1. Usuari amb capacitat per a crear anuncis i editar els seus propis.
  2. Canviar usuari, email i contrasenya.

 


Home | Plans Individualitzats | Login
Copyright Pep Rifà 2011 © Plans Individualitzats - All Rights Reserved