ESCOLA VEDRUNA-TONA   www.evt.cat   |  CONTACTE  | PATROCINADORS  

Un dels trastorns a destacar dins les aules escolars és el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Aquest afecta entra un 3 i un 7% de la població infanto-juvenil. Tot i iniciar-se durant la infància, cal dir que acostuma a persistir en l’edat adulta.


Aquest trastorn es caracteritza per una disfunció en les funcions executives. El lòbul frontal, concretament el còrtex prefrontal, és l’encarregat de que aquestes funcionin coordinades i correctament. En el cas dels nens amb TDAH, el lòbul prefrontal presenta una alteració en el seu funcionament, la qual repercuteix en la part executiva, desencadenant dificultats a l’hora de prendre decisions, planificar i desenvolupar una conducta social adequada. Dit d’una altra manera, imaginem-nos una orquestra (funcions executives) amb un mal director (lòbul prefrontal). Segurament serà molt difícil aconseguir una bona melodia i el resultat final en el concert no serà el desitjat.


Aquestes funcions executives es relacionen amb diferents aspectes:       

               

  1. Dificultat per controlar la impulsivitat i  per mantenir l’atenció: els costa esperar el torn de paraula, respectar les normes dels jocs, no distreure’s en una conversa, entre d’altres. No és d’estranyar doncs, que les persones del seu voltant puguin verbalitzar comentaris com ara: “el miro i no m’escolta”, “no em deixa acabar la frase”, “no m’ha entès”.
  2. A nivell emocional, ells expressen què senten en aquell moment independentment de les conseqüències que pugui comportar, no poden preveure-les.
  3. Els resulta molt difícil canviar els seus plans per adaptar-se a una nova demanda de l’entorn. Per exemple, un nen que està jugant al pati i, de cop i volta, sona el timbre per tornar a entrar a classe, provoca en el nen malestar i incomprensió davant la situació.
  4. La memòria de treball també es troba alterada i, per tant, els costa mantenir diverses informacions i poder treballar amb elles. Per això no és d’estranyar que els nens amb TDAH els costi retenir les idees d’un text a mesura que va llegint i comprendre la globalitat del text. Els resulta difícil aprendre dels errors i dels encerts previs.
  5. Tenen dificultats per planificar-se en el temps i aconseguir  l’objectiu esperat, resoldre problemes i habitualment ho deixen tot per l’últim moment.


La majoria de dificultats que presenten els nens amb TDAH, estan relacionades amb la incapacitat per poder anticipar i preparar-se per un futur. Acostumen a desmotivar-se ràpidament davant les tasques costoses i per aquest motiu, és imprescindible que rebin reforç positiu de manera immediata, davant les conductes apropiades.

La realització d’un tractament combinat: psicològic i farmacològic, ajuda el nen a millorar el dèficit d’aquestes funcions executives, aconseguint un millor rendiment escolar i una millor adaptació a l’entorn.CENTRE DE PSICOLOGIA DE VIC    

Rbla. Hospital ,8, 1r pis  despatx 2. VIC   

Telf:  938852094 - 691409890   

www.psicovic.com