ESCOLA VEDRUNA-TONA   www.evt.cat   |  CONTACTE  | PATROCINADORS  

FINESTRA EDUCATIV@

El Departament d’Ensenyament ha fet públic el projecte de decret que modifica alguns aspectes de l’ordenació de l’ESO de cara al curs 2012-2013.


En referència al currículum de secundària, cal tenir en compte que les hores de matemàtiques a ESO passaran de 3 a 4 hores.


A més a 3r d’ESO, s’oferirà una matèria optativa nova relacionada amb l’emprenedoria.


Pel que fa a l’avaluació, també hi trobem canvis importants. L’avaluació extraordinària que feien els alumnes d’ESO els darrers dies de juny, ara tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre. El propòsit d’aquest canvi és que l’alumne pugui disposar d’un major temps per assolir els objectius d’aprenentatge de les matèries pendents. No obstant, la introducció dels exàmens de setembre té algunes conseqüències: els alumnes de secundària que vulguin fer batxillerat i no hagin aprovat al juny, se’ls guardarà la plaça; però si aquest alumne vol fer un cicle formatiu de grau mitjà, perdrà la prioritat per accedir al cicle desitjat (art. 19.4 de la Resolució ENS 2012, de preinscripció).


Per altra banda, els exàmens de recuperació de matèries d’altres cursos tindran dues convocatòries: una durant el mes de febrer, com s’ha fet fins ara; i la segona durant els primers dies de setembre. A més, s’incorpora al procediment d’avaluació, la realització d’activitats de recuperació a realitzar al llarg de l’estiu.


Per últim, cal tenir en compte que per obtenir el graduat en ESO els alumnes hauran de superar totes les matèries de secundària.


Més informació

INICI DE CURS AMB BON PEU

El curs escolar 2012-2013 començarà el 12 de setembre tant a educació infantil i primària com a secundària.  Tot i l”augment de ràtio, a l”escola Vedruna Tona començarem amb bon peu.

L”escola actual pot fer emprenedors?


Fa pocs dies el departament d’ensenyament ha fet públic que considera un objectiu que l’escola fomenti “la capacitat emprenedora”. Per fer-ho es proposa, per una banda introduir una nova assignatura optativa a 3r d’ESO fomentar “l’esperit emprenedor” per tal d’entendre els “conceptes econòmics bàsics”.

NOUS CANVIS EN EL CURRÍCULUM