ESCOLA VEDRUNA-TONA   www.evt.cat   |  CONTACTE  | PATROCINADORS  

Intel·ligència lingüística: capacitat per aprendre idiomes i utilitzar el llenguatge per aconseguir determinats objectius.

Intel·ligència lògico-matemàtica: capacitat per analitzar problemes d’una manera lògica, de solucionar problemes matemàtics i de realitzar investigacions d’una manera científica.

EXPERIÈNCIES a l”aula  

Cada persona té un perfil únic on li destaquen unes intel·ligències, que seran els seus punts forts, per sobre de les altres, que esdevindran els seus punts febles.

Dins d’aquest projecte, aquest curs hem engegat una experiència a Educació Infantil anomenada Tardes d’intel·ligències múltiples”.

A cada sessió es treballa una intel·ligència a través d’activitats relacionades amb la mateixa. Hi dediquem les dues hores de la tarda i a cada aula hi ha nens i nenes de totes les classes (P3A, P3B, P4A, P4B, P5A i P5B).

 

 

   

Com és sabut la intel·ligència que tenim les persones està formada per una part innata, ja escrita en el nostre ADN, i una altra que desenvolupem i construïm a través dels nostres aprenentatges.

En els inicis es pensava que només hi havia un tipus d’intel·ligència, la qual era fàcilment mesurable a través del nostre quocient intel·lectual mitjançant instruments psicomètrics. Però, per fortuna, al llarg dels anys diferents autors van anar posant en dubte aquesta teoria.

Va ser Howard Gardner qui ens va donar a conèixer que la nostra intel·ligència no només era una, sinó que cadascun de nosaltres tenim 8 intel·ligències.

Tardes d”Intel·ligències Múltiples a Educació Infantil

Intel·ligència musical: capacitat per interpretar, composar i aprendre pautes musicals.

Intel·ligència naturalista: capacitat per distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient urbà o rural.

Intel·ligència visual-espacial: capacitat per reconèixer i manipular pautes i espais grans i espais més reduïts.

Intel·ligència cinètico-corporal: capacitat per utilitzar parts del propi cos, o la seva totalitat, per resoldre problemes o crear productes.

Intel·ligència intrapersonal: capacitat per comprendre intencions, motivacions i desitjos aliens i, en conseqüència, la capacitat per treballar eficaçment amb altres persones.

Intel·ligència Interpersonal: capacitat per comprendre’s a un mateix, de tenir un model útil i eficaç d’un mateix, que contingui els propis desitjos, pors i capacitats, i de utilitzar aquesta informació amb eficàcia i en la regulació de la pròpia vida.

Classificació de les intel·ligències múltiples segons Gardner:

JOC DE MÍMICA:

MATERIAL NECESSARI:

Targetes amb imatges d’accions

Es tracta de donar una targeta a un nen/a el qual ha de fer gestos, sons, representar l’acció,...per tal que la resta de companys/es endevinin el que hi ha en la imatge.

 

JOC DEL MIRALL O DE SEGUIR EL REI:

Podem fer grups o bé tots junts. Es tracta que un dels nens/es fa una acció i la resta l’han d’imitar.

 

JOC DE LES ESTÀTUES:

MATERIAL NECESSARI:

Aparell reproductor de música

Música una mica animada Posem música i els nens/es ballen, quan parem la música s’han de quedar quiets i esperar que torni a sonar aquesta.

 

JOC DEL GLOBUS:

MATERIAL NECESSARI:

Globus

Fem grups de 4 o 5 alumnes. Cada grup té un globus i han de procurar que aquest no toqui al terra.

 

JOC DELS CENT PEUS:

Podem començar l’activitat amb petits grups i després anar agrupant els grups   fins ser tota la classe sencera. Es tracta que els alumnes s’agafin pels turmells i vagin avançant per la classe.

 

JOC DE LES CADIRES:

MATERIAL NECESSARI:

Cadires

Aparell reproductor de música i música

Posem tantes cadires com nens/es hi ha. Els alumnes es posen al voltant i van donant voltes tot cantant una cançó, quan s’acaba han de seure procurant no quedar-se sense cadira. Cada vegada anem traient una cadira fins que es van eliminant els nens/es.

 

 

 

CINÈTICO-

CORPORAL

CREACIÓ AMB FANG

 

MATERIAL NECESSARI:

Fang

Pals

Petxines

Botons

Escuradents

Cartró de suport

 

 

Cada nen-a disposa d’un tros de fang. Material divers per marcar, punxar, encastar, decorar...

Es tracta de fer una composició lliure. Deixar anar la imaginació i gaudir manipulant i fent una activitat que s’emportaran a casa un cop acabada la sessió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUAL I ESPACIAL

MUSICAL

EL CAMÍ DELS INSTRUMENTS:

MATERIAL NECESSARI:

Instruments de percussió

Cartells amb imatges d’instruments  

Es fa a terra com un caminet amb els cartellets amb imatges dels instruments. Un nen es descalça i va caminant per sobre del caminet. Cada nen haurà de tocar quan el nen estigui a sobre de la imatge de l’instrument que té ell. Es pot coordinar amb imatges de fort i fluix.

 

GIRA EL BARRET :

 

Es fa sortir un nen/a fora de l’aula i els que es queden trien un director (millor que sigui un de P5, si més no els primers cops). Un cop escollit es fa entrar i els nens i nenes canten la cançó “gira el barret” mentre segueixen el director. El director segueix la pulsació de la cançó de diferents maneres (picant cuixes, cap, de mans, fent pam i pipa...). Potser seria bo posar-los exemples abans de començar.

 

EL DIRECTOR D’ORQUESTRA:

 

MATERIAL NECESSARI:

Una cançó infantil qualsevol

Els nens es posen en format CORAL. És a dir, tal i com si cantessin en un cor infantil. Davant seu, el director d’orquestra és el mestre qui amb moviments de braços indicarà si els nens han de cantar piano (fluix) o forte (fort).

Si el director té les mans ben tancadetes i fa moviments petits, per exemple, voldrà dir fluix. Si les obre ben obertes i fa moviments grossos serà fort!

Mentre es canta una cançó infantil a escollir, el director va movent els braços i els nens canten fort i fluix.

Es complementarà el joc amb l’explicació de què fa un director d’orquestra, què és la batuta, etc.

 

EN JOAN PETIT :

MATERIAL NECESSARI:

Gravació de la dansa “En Joan Petit”

Nº1 CD

Ens posem en rotllana amb peu junts i agafats de la mà. Quan canten “En Jan Petit quan balla...” donem voltes cap a la dreta de la rotllana agafats de la mà. Quan canta les parts del cos tocarem a terra amb la part del cos que sentim.

RELAX:

MATERIAL NECESSARI:

Gravació “The first time ever I saw your eyes”

Nº2 CD

Posem l’enregistrament. Els nens i nenes es posen en parelles i un s’estira panxa a terra i l’altra li fa dibuixos a l’esquena seguint la música. Després fem canvi.

 

 

  Equip de mestres d’Educació Infantil

 

 

 

 

 

 

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL
3 sessions
D”IM