2019   CREACIÓ POÈTICA A L’ESCOLA
CREACIÓ POÈTICA A L’ESCOLA

La tendència de la nostra societat a donar prioritat a la imatge per davant del llenguatge escrit planteja a l’escola un repte important: aprofitar l’atractiu i la motivació de la imatge en el procés d’aprenentatge dels alumnes sense oblidar el tractament del llenguatge en totes les seves funcions (comunicativa, expressiva, estètica...)

No podem oblidar que el pensament s’estructura amb el llenguatge i un empobriment d’aquest afectaria directament la capacitat de raonament; per tant ens hem de proposar desenvolupar al màxim les capacitats lingüístiques dels alumnes, procurant que disposin d’un lèxic ric, d’un coneixement morfosintàctic raonable i d’un domini ortogràfic que els permetin una correcta expressió de les seves idees i opinions.

Però el llenguatge va més enllà, perquè pot tenir una funció creativa, poètica, estètica. I d’això va la literatura, d’un procés creatiu que permet aplicar significats figurats per als mots, jugar amb la seva sonoritat, establir relacions noves entre ells, crear idees i explicar històries...

D’aquesta manera, un text narratiu o un poema se’ns presenta com una obra d’art i és capaç de fer-nos reflexionar, emocionar-nos, atrapar-nos mentalment i gaudir íntimament del missatge del seu autor.

A l’escola no només posem els alumnes en contacte amb la literatura i els ensenyem a apreciar-la, sinó que els motivem i els proveïm d’eines i recursos perquè siguin capaços de fer les seves pròpies creacions literàries.

Per aquest motiu, fa més de 40 anys que el dia de Sant Jordi celebrem els Jocs Florals, la festa literària de l’escola, i premiem els millors treballs narratius i poètics, però també els millors dibuixos, còmics i vídeo-relats.

Aquest any, la tasca duta a terme durant aquestes quatre dècades quedarà reflectida en un segon llibre antològic: “Vint anys més de poesia”, que conté els millors poemes premiats als nostres Jocs Florals des del 1999 fins al 2018. Amb l’edició d’aquest llibre volem agrair la participació il·lusionada de l’alumnat i estimular-lo a continuar la seva creació literària.

ESCOLA VEDRUNA-TONA       www.evt.cat      PATROCINADORS
Esperem que gaudiu de la nova versió de la Llegenda de Sant Jordi!